כאן יהיה הסבר וקישור לקובץ עם כל פקידות הספינות בישראל.